Οι νότες των αρωμάτων

Οι νότες των αρωμάτων

Τι σημαίνουν οι νότες των αρωμάτων; Κάθε άρωμα κατηγοριοποιείται με βάση αρωματικά κριτήρια που ονομάζονται νότες.

Οι κατηγορίες αρωμάτων

Οι κατηγορίες αρωμάτων

Τι είναι Εaυ de Toilette, τι είναι Εaυ de Cologne και τι Εaυ de Parfum; Διαβάστε ποιες είναι οι διαφορές στις κατηγορίες των αρωμάτων.

Product added to compare.